จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79


    เริ่มจำหน่าย วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป