ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว (ด้วยรถเกี่ยวนวด) พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105
  •   2021-07-01 11:48:04    31     0

ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว (ด้วยรถเกี่ยวนวด) พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105


  • 56778 bytes