จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี


    กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79)

   

 วันที่ 27 เมษายน 2564 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79) รายละเอียดเนื้อหา : ทบทวนความรู้ร่วมกันของผู้เข้าอบรม จัดเตรียมเอกสารบันทึกในการตรวจประเมินเบื้องต้น การตรวจประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และแนวทางการปฏิบัติหลังการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านยาง เข้าร่วมจำนวน 15 ราย