จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเมืองเก่า บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเมืองเก่า บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

   

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้นางฐิติกานค์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79) รายละเอียดเนื้อหา : ทบทวนความรู้ร่วมกันของผู้เข้าอบรม จัดเตรียมเอกสารบันทึกในการตรวจประเมินเบื้องต้น การตรวจประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และแนวทางการปฏิบัติหลังการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเมืองเก่า บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เกษตรเข้าร่วมจำนวน 33 ราย