จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

   

 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้ นายปวิตร จันทร์หอม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79)  เพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเตรียมการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การตรวจรับรองเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว โดยการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ และ ทบทวนความรู้จากเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย