จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564


    ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เครือข่าย ศพก.)

   

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้ นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เครือข่าย ศพก.) บ้านแพะตีนดง หมู่ที่ 4 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมงานเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 125 ราย โดยนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธาน