ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) (24 พ.ย.65)


    นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และนางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

   

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และนางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 ณ กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว ปลอดภัยจากสารพิษตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี