ประชุมหารือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง (21 พ.ย.65)


    ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : จัดประชุมหารือการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิชาการเกษตรและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการ

    ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : จัดประชุมกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง (ศวข.พิษณุโลก/ชัยนาท/ลพบุรี/แพร่/เชียงใหม่/เชียงราย/แม่ฮ่องสอน/สะเมิง) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิชาการเกษตรและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการสำหรับเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมหารือการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ผ่าน VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี