กฐินพระราชทานกรมการข้าว (28 ต.ค.65)


    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดลพบุรี

   

กฐินพระราชทานกรมการข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากกรมการข้าว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียง และศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีได้ร่วมจัดทำโรงทานในครั้งนี้