ประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 (27 ต.ค.65)


    ประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 และวางแผนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2566 จัดโดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว โดยมีนายณัฏกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

   

นายณัฏกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 และวางแผนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2566 จัดโดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว นางกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอภิชาติ เนินพลับ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่ง และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และนายญาณวุฒิ ทบด้าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 และวางแผนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี