นายมณฑล ฉกาจวิวัฒน์ ทีมที่ปรึกษาฯ สัมภาษณ์ (19 ต.ค.65)


    นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผูู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลตามโครงการ ทบทวนบทบาท ภาระหน้าที่โครงสร้างส่วนงานฯ

    วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผูู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม และข้าราชการ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลตามโครงการ ทบทวนบทบาท ภาระหน้าที่โครงสร้างส่วนงาน โครงสร้างงาน โครงสร้างตำแหน่ง ของกรมการข้าว โดยมีนายมณฑล ฉกาจวิวัฒน์ ทีมที่ปรึกษา กรมการข้าว รับผิดชอบภาคกลาง ฝั่งตะวันตก และ ตะวันออก เป็นผู้เข้าพบและสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี