ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม (7 ต.ค.65)


    ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี โดยไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมกล่าวทักทายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี