อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)


    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นางรุจิราภรณ์ ปันปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี โดยมีนายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับ