ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ (19-07-65)


    ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

    วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (ชุดเล็ก) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์ฯ รับผิดชอบด้านข้าว พื้นที่ 1,572 ไร่ สมาชิก 58 ราย