ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯลฯ (11-05-65)


    ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และสินค้าข้าว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference) ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

   

  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และสินค้าข้าว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference) ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี