ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 (11 พ.ค.65)


    ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

    วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี