จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (25 เม.ย.65)


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ ณ บ้านประธานกลุ่ม นายสุเทพ แจ่มแสง บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

    วันที่ 25 เมษายน 2565 นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสันประดู่รวมใจตำบลบ้านยาง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ บ้านประธานกลุ่ม นายสุเทพ แจ่มแสง บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี