ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว" (18-22 เม.ย.65)


    ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (18-22 เม.ย.65)

   

วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว" โดยประชุมทางไกลระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี