จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ (22 เม.ย.65)


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (22 เม.ย.65)

   

    

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มกษตรกรทำนาวิหารแดง เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี