ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) (24 พ.ย.65)

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และนางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-24 14:38:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมหารือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง (21 พ.ย.65)

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : จัดประชุมหารือการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิชาการเกษตรและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-21 11:13:46

อ่านต่อ...
Sample project image

ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD (9 พย.65)

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD หมายเลข 30 ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. ในหัวข้อเรื่อง โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-11 08:23:56

อ่านต่อ...
Sample project image

กฐินพระราชทานกรมการข้าว (28 ต.ค.65)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-01 09:24:52

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 (27 ต.ค.65)

ประชุมติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2565 และวางแผนการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2566 จัดโดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว โดยมีนายณัฏกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-01 09:15:51

อ่านต่อ...
Sample project image

นายมณฑล ฉกาจวิวัฒน์ ทีมที่ปรึกษาฯ สัมภาษณ์ (19 ต.ค.65)

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผูู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลตามโครงการ ทบทวนบทบาท ภาระหน้าที่โครงสร้างส่วนงานฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-10-22 15:27:38

อ่านต่อ...
Sample project image

ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม (7 ต.ค.65)

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-10-09 09:56:29

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมปรึกษา รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนในการก่อสร้างโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของปีงบประมาณ 2566 (23 ก.ย.65)

ร่วมปรึกษา รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนในการก่อสร้างโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-29 11:24:46

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-02 12:25:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ (19-07-65)

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-21 09:34:49

อ่านต่อ...
Sample project image

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรฯ (4 ก.ค.65)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ (4 ก.ค.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-06 08:29:35

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

การสื่อสารภายในกรม


ลิงค์ที่น่าสนใจ