ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-08 13:42:20

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 14:19:33

อ่านต่อ...
Sample project image

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว : ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ข้าวชุมชน และชาวนาอาสา

เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำบล ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว นำไปสู่การเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 11:47:44

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง การตรวจประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 10:44:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์การ​รับสมัคร​ชาวนาอาสา​ และศูนย์​ข้าว​ชุมชน​

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ลงพื้นที่รับสมัครชาวนาอาสากรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-06 11:09:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและประเมิณผลการดำเนินการวิสาหกิจขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ

ร่วมประชุมแผนการดำเนินการโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการและประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยใช้วัดมงคลชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-01 14:05:56

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-26 10:53:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-26 10:06:27

อ่านต่อ...
Sample project image

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญญาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญญาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-09 12:46:03

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-02 12:25:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ (19-07-65)

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-21 09:34:49

อ่านต่อ...
Sample project image

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรฯ (4 ก.ค.65)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ (4 ก.ค.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-06 08:29:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ลพบุรี ผลักดันศูนย์ข้าวชุมชน เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

นายจำปี น้อยนาโย ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ต.เจริญธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีได้พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:11:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ก.เกษตรฯ รับสมัครเกษตรกรปราดเปรื่อง เสริมความรู้ใหม่ สร้างความยั่งยืน

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ถือเป็นโครงการหลักมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการทำเกษตร กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:07:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ชู!! ความเข้มเข็งเกษตรกรปราดเปรื่อง ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

นายบุญชู วงษ์อนุ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และนายร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ถือเป็นเกษตรกรอีก 2 ราย ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จนประสบความสำเร็จสารมารถนำพากลุ่มสู่ความมั่นคงได้ในปัจจุบัน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:05:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ผลักดันเกษตรกร

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสามารถ พัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็นผู้นำในภาคเกษตรกร มีความรู้ ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีจึงได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรภายใต้ความดูแลให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังพูนองค์ความรู้ในส่วนต่างๆ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวได้มากยิ่งขึ้น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:00:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี รุกพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย ให้มีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart farmer ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในปัจจุบัน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:58:46

อ่านต่อ...
Sample project image

เปิดเคล็ดลับความหอม ของข้าวหอมมะลิไทย ทำอย่างไร

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่มีชื่อเสียงในการส่งออกมากที่สุด คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 รองลงมาคือ กข15

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:50:58

อ่านต่อ...
Sample project image

เปิดเบื้องหลัง ทำไม"ข้าวไทย"ไม่หอม หล่นอันดับเสียแชมป์ให้"กัมพูชา"

"ข้าวหอมมะลิ 105" ถูก "ผกาลำดวน" ข้าวหอมมะลิจากกัมพูชา ผงาดขึ้นบัลลังก์แชมป์ข้าวโลก ทำไม"ข้าวหอม" ไทยถึงหล่นอันดับ "ขุนเกษตร" อาสาหาคำตอบ ไขข้อข้องใจ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:31:51

อ่านต่อ...
Sample project image

รายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD หมายเลข 30 เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ได้สนองตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรไทยพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในปัจจุบัน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:25:51

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

การสื่อสารภายในกรม


ลิงค์ที่น่าสนใจ