ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยฯ (9 ก.ย.65)

ประชุมหารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ ข้าวกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยฯ โดยมีอธิบดีกรมการข้าว (นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์) เป็นประธานในที่ประชุม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-09 16:30:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามว่าด้วย ความร่วมมือ โครงการ "พลิกฟื้น คืนชีวิต ชาวนาอำเภอหนองโดน" (9 ก.ย.65)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามว่าด้วย ความร่วมมือ โครงการ "พลิกฟื้น คืนชีวิต ชาวนาอำเภอหนองโดน" ณ ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านครัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (9 ก.ย.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-09 15:34:13

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับนักเรียนฯ (7 ก.ย.65)

จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับนักเรียนฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-08 11:47:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2565 (2 ก.ย.65)

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยกรมการข้าว ครั้งที่ 1/2565 โดยผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (2 ก.ย.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-02 16:20:55

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับ ผอ.ชวนชม ดีรัศมี (25 ส.ค.65)

ต้อนรับ ผอ.ชวนชม ดีรัศมี ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-02 08:57:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ผอ.มอบนโยบายในการทำงานในองค์กรฯ (1 ก.ย.65)

นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบนโยบายในการทำงานในองค์กรฯ ให้กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-01 10:30:38

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง 2565 และวางแผนการผลิต 2566

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง 2565 และวางแผนการผลิต 2566 (29-30 ส.ค.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-31 10:15:56

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว ครั้งที่ 7 (29 ส.ค.65)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-29 16:30:26

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-02 12:25:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ (19-07-65)

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-21 09:34:49

อ่านต่อ...
Sample project image

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรฯ (4 ก.ค.65)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ (4 ก.ค.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-06 08:29:35

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

การสื่อสารภายในกรม


ลิงค์ที่น่าสนใจ