ข่าวกิจกรรม


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างระเบียบวินัยฯ (26 พ.ค.65)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างระเบียบวินัยฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-26 15:17:38

อ่านต่อ...

พัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (24-05-65)

พัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-24 16:35:28

อ่านต่อ...

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (20 พ.ค.65)

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ หมู่ที่ 4 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-23 13:54:08

อ่านต่อ...

จัดประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด (ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต) (17 พ.ค.65)

จัดประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด (ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต) จำนวนผู้เข้าร่วม 30 ราย ณ บ้านประธานกลุ่ม นายสุเทพ แจ่มแสง บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-17 14:19:20

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ฯลฯ (11-05-65)

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และสินค้าข้าว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Video Conference) ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-11 16:17:00

อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 (11 พ.ค.65)

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-05-11 11:39:42

อ่านต่อ...

ร่วมรับฟัง "โครงการฝึกอบรม ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล (28 เม.ย.65)

ร่วมรับฟัง "โครงการฝึกอบรม ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ" ผ่าน Facebook : กรมบัญชีกลาง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-28 16:00:33

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (25 เม.ย.65)

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ ณ บ้านประธานกลุ่ม นายสุเทพ แจ่มแสง บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-25 16:32:45

อ่านต่อ...

ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว" (18-22 เม.ย.65)

ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (18-22 เม.ย.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-25 16:30:39

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ (22 เม.ย.65)

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (22 เม.ย.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-25 16:25:03

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (21 เม.ย.65)

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (21 เม.ย.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-21 12:06:15

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (20 เม.ย.65)

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ บ้านประธาน กลุ่มนายสมาน ภูธร บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-04-21 09:59:48

อ่านต่อ...