ข่าวกิจกรรม


จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-08 13:42:20

อ่านต่อ...

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 14:19:33

อ่านต่อ...

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว : ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ข้าวชุมชน และชาวนาอาสา

เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำบล ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว นำไปสู่การเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 11:47:44

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง

ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง การตรวจประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-07 10:44:41

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การ​รับสมัคร​ชาวนาอาสา​ และศูนย์​ข้าว​ชุมชน​

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ลงพื้นที่รับสมัครชาวนาอาสากรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-06 11:09:10

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและประเมิณผลการดำเนินการวิสาหกิจขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ

ร่วมประชุมแผนการดำเนินการโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการและประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยใช้วัดมงคลชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-02-01 14:05:56

อ่านต่อ...

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-26 10:53:35

อ่านต่อ...

ประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-26 10:06:27

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการและกำกับติดตามนโยบายของกรมการข้าวที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษ อุตตมะเวทิน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-20 16:13:18

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-19 09:52:30

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-18 09:58:05

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-18 09:51:27

อ่านต่อ...