งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565


เมษายน 2565

รายงานงบทดลอง เมษายน 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-05-23 14:15:13    1     1 

มีนาคม 2565

รายงานงบทดลอง มีนาคม 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-04-11 14:21:45    12     4 

กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-03-29 10:34:00    10     2 

มกราคม 2565

รายงานงบทดลอง มกราคม 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-02-04 15:35:27    18     2 

ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-01-11 10:31:28    19     2 

พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-12-16 10:34:10    21     1 

ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-11-10 09:26:49    27     1