งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565


กันยายน 2565

รายงานงบทดลอง กันยายน 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-10-19 15:38:42    34     12 

สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-09-20 16:15:34    21     2 

กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-08-15 15:07:28    24     3 

มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-08-15 14:58:39    21     1 

พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-06-15 11:06:17    41     18 

เมษายน 2565

รายงานงบทดลอง เมษายน 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-05-23 14:15:13    32     5 

มีนาคม 2565

รายงานงบทดลอง มีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-04-11 14:21:45    44     5 

กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-03-29 10:34:00    35     2 

มกราคม 2565

รายงานงบทดลอง มกราคม 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-02-04 15:35:27    44     3 

ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2022-01-11 10:31:28    44     3 

พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-12-16 10:34:10    45     1 

ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-11-10 09:26:49    49     1