ข่าวเกษตร


ศวข.ลพบุรี ผลักดันศูนย์ข้าวชุมชน เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

นายจำปี น้อยนาโย ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ต.เจริญธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีได้พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:11:53

อ่านต่อ...

ก.เกษตรฯ รับสมัครเกษตรกรปราดเปรื่อง เสริมความรู้ใหม่ สร้างความยั่งยืน

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ถือเป็นโครงการหลักมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรให้ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการทำเกษตร กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:07:51

อ่านต่อ...

ชู!! ความเข้มเข็งเกษตรกรปราดเปรื่อง ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

นายบุญชู วงษ์อนุ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และนายร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ถือเป็นเกษตรกรอีก 2 ราย ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จนประสบความสำเร็จสารมารถนำพากลุ่มสู่ความมั่นคงได้ในปัจจุบัน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:05:34

อ่านต่อ...

ผลักดันเกษตรกร

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสามารถ พัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็นผู้นำในภาคเกษตรกร มีความรู้ ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีจึงได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรภายใต้ความดูแลให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังพูนองค์ความรู้ในส่วนต่างๆ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวได้มากยิ่งขึ้น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 10:00:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี รุกพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย ให้มีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart farmer ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในปัจจุบัน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:58:46

อ่านต่อ...

เปิดเคล็ดลับความหอม ของข้าวหอมมะลิไทย ทำอย่างไร

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่มีชื่อเสียงในการส่งออกมากที่สุด คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 รองลงมาคือ กข15

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:50:58

อ่านต่อ...

เปิดเบื้องหลัง ทำไม"ข้าวไทย"ไม่หอม หล่นอันดับเสียแชมป์ให้"กัมพูชา"

"ข้าวหอมมะลิ 105" ถูก "ผกาลำดวน" ข้าวหอมมะลิจากกัมพูชา ผงาดขึ้นบัลลังก์แชมป์ข้าวโลก ทำไม"ข้าวหอม" ไทยถึงหล่นอันดับ "ขุนเกษตร" อาสาหาคำตอบ ไขข้อข้องใจ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-09 09:31:51

อ่านต่อ...