ประชาสัมพันธ์


แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญญาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญญาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2023-01-09 12:46:03

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี (25-07-65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-08-02 12:25:25

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ (19-07-65)

ร่วมประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-21 09:34:49

อ่านต่อ...

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรฯ (4 ก.ค.65)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ (4 ก.ค.65)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-06 08:29:35

อ่านต่อ...