ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี

ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-07-28 22:01:30

อ่านต่อ...

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79

เริ่มจำหน่าย วันที่ 5 เม.ย.64 เป็นต้นไป

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-07-13 16:37:03

อ่านต่อ...