งบทดลอง


กันยายน 2564

รายงานงบทดลอง กันยายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-10-27 10:10:49    29     0 

สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-09-17 14:39:12    30     1 

กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-08-05 16:30:15    41     1 

มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-06 16:39:27    62     2 

พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:25:58    59     0 

เมษายน 2564

รายงานงบทดลอง เมษายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:25:11    68     0 

มีนาคม 2564

รายงานงบทดลอง มีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:23:20    52     0 

กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:21:51    61     0 

มกราคม 2564

รายงานงบทดลอง มกราคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:20:10    65     0 

ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:17:22    58     0 

พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 11:13:35    57     0 

ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   2021-07-01 10:04:47    56     2