โครงสร้างการบริหารอัตรากำลัง

head1

Structure30 11 60 2

 

17 11 60