ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

------------------------

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร