ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ