Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 96
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 135
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 261
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 163
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 288
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 284
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 673