Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 90
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 79
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 79
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 103
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 107
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 176
สอบราคาซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 150
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 177
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 แรงม้า พร้อมชุดคลัชหัวปักดำ จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 294