hbds10900x660

Display # 
Title Author Hits
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว(ด้วยรถเกี่ยวนวด)พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 89
ราคากลาง โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 130
ราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 190
วัสดุการเกษตร(ตาข่ายกันนก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 272
วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะดั๊ม) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 278
เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบพญานาค จำนวน 2 เครื่อง (แบบ ป.ป.ช7) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 269
วัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 343