ร่วมจัดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

24 09 62 01

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เข้าร่วมจัดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร  

พร้อมด้วย นางวิภาวดี  ทองเอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการเกษตร  บรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และการป้องกันกำจัด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงบั่ว แมลงหล่า โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งเป็นต้น เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

24 09 62