ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 27-08-62

IMG 3765

อธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

 

27 08 62 

          เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้แก่ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

          ในโอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชการลที่ 10) ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี