พัฒนาศูนย์ฯ 4 มกราคม 2562

555

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆบริเวณรอบอาคารและเก็บวัชพืชบริเวณสระน้ำภายในศูนย์ฯ

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่และดีขึ้น

001 tile