พัฒนาศูนย์ฯ 25 กันยายน 2560

22008035 1572027862855815 6565737352040620421 n

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศวข.ลพบุรี และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ

บริเวณภายใน ถนนหน้าศูนย์ฯ และบริเวณแปลงนา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่และดีขึ้น

25 09 60