ต้อนรับรองอธิบดี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

DSCN9402

รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

30 01 60

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว (นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย) มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับทราบการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานของกรมการข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น