โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ

001

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะข้าราชการ และลูกจ้าง รวมใจปล่อยปลา

 page

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมคณะข้าราชการ และลูกจ้าง รวมใจปล่อยปลา "ภายใต้โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" บริเวณบ่อกักเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ และวัดหนองบัวหิ่ง ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี