เคารพธงชาติ 05-10-63

LINE P20201005 171114369 4

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

และรับฟังการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

LINE P20201005 171114326 12         LINE P20201005 171119152 0
           
LINE P20201005 171114361 6         LINE P20201005 171114372 3