ตรวจติดตามแปลงปลูกข้าวกข79

110193623 3363427580382492 7916773118207870573 n

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ได้เข้าร่วมพร้อมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ตรวจติดตามแปลงปลูกข้าวกข79 ในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 13กลุ่ม 210ราย 3,206.5ไร่

InShot 20200723 093038447 Copy