พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

22 07 63

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

 InShot 20200723 100612820