พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

rice 28

ชื่อพันธุ์ - ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)
ชนิด - ข้าวเจ้าหอม
ประวัติพันธุ์

-


 
ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจ้าพนักงานข้าว รวบรวมจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ.2493-2494 จำนวน 199 รวง แล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง แล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานที่เก็บรวงข้าว คืออำเภอบางคล้า เลข 2 หมายถึงพันธุ์ทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จากจำนวน 199 รวง
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502
rice 29

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  -

 
ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 12-17 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต - ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดีพอสมควร
  - เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
  - คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
  - ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

rice 30