hbds10900x660

forking create 02 tn

 

11 08 60

59058

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้การต้อนรับ นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี คนใหม่ โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ..

อ่านต่อ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน และรับฟังการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ได้เข้าร่วมพร้อมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ตรวจติดตามแปลงปลูกข้าวกข79 ในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 13กลุ่ม 210ราย 3,206.5ไร่

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เข้าร่วมจัดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร  

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน

อ่านต่อ

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆบริเวณรอบอาคารและเก็บวัชพืชบริเวณสระน้ำภายในศูนย์ฯ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศวข.ลพบุรี และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ

อ่านต่อ

การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะข้าราชการ และลูกจ้าง รวมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ