ปรับปรุงเมื่อ 2 /04/2550

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรียินดีต้อนรับทุกท่านมีปัญหาเรื่องข้าวปรึกษาเรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว  ฉลอง80ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว

 
 
 

กข 29 (ชัยนาท 80)

 
 • เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง  อายุสั้น (99 - 103 วัน)  สูง 104 ซ.ม. กอตั้ง  ใบธงตั้งตรง  ต้นแข็งไม่ล้ม  ผลผลิตเฉลี่ย  876  กก./ไร่  สูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี  1  และชัยนาท 1  ประมาณ  6  และ 18  เปอร์เซ็นต์  ตามลำดับ

 • ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  และโรคขอบใบแห้ง

 • เป็นข้าวอมิโลสสูง  (26-29 %) ลักษณะเมล็ดยาวเรียว  ท้องไข่น้อย  คุณภาพการสีดีมาก  ในข้าวกล้องมีธาตุเหล็กสูง  (15.7  มิลลิกรัมต่อข้าว  1  กิโลกรัม)

 • เหมาะสำหรับปลูกในภาคเหนือตอนล่าง  ที่ต้องการข้าวอายุสั้นเพื่อปลูกปีละ 3 ครั้ง  หรือปลูกหลังน้ำท่วม

 

 
 
 

กข 31  (ปทุมธานี 80 )

 

 • เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง  อายุ  111-118  วัน   สูง  117  ซ.ม.  กอตั้ง  ใบธงตั้งตรง  ต้นแข็งไม่ล้มง่าย    ผลผลิตเฉลี่ย   738   กก./ไร่    สูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี  1   ประมาณ  5  เปอร์เซ็นต์ 

 • ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาวค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง   โรคใบจุดสีน้ำตาล   และโรคเมล็ดด่าง

 • ลักษณะเมล็ดยาวเรียว   ขนาดและรูปร่างเมล็ดสม่ำเสมอ  ท้องไข่น้อย   คุณภาพการสีดี  เป็นข้าวอมิโลสสูง  (27-29 %)  แต่แป้งสุกอ่อน  หุงขึ้นหม้อ  ข้าวสุกนุ่มกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1

 • เหมาะสำหรับปลูกในนาชลประทานภาคกลาง

 

 
 

กข 35  (รังสิต 80 )

 

 • เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง  ทรงต้นแบบข้าวนาปรัง    สูง  132  ซ.ม.   กอตั้ง   ใบธงตั้ง  ต้นแข็งไม่ล้มง่าย    ผลผลิตสูง  (650  กก./ไร่)   อายุเก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม  

 • ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  และโรคขอบใบแห้ง  ทนดินเปรี้ยว

 • เป็นข้าวอมิโลสสูง  (26-29 %)   ลักษณะเมล็ดยาวเรียว   ท้องไข่น้อย   คุณภาพการสีดีมาก   ข้าวสารใสแกร่ง   คุณภาพการหุงต้มจัดอยู่ในกลุ่มข้าวเสาไห้

 • เหมาะสำหรับปลูกในภาคกลาง    ภาคเหนือตอนล่าง    ที่น้ำลึกไม่เกิน  50  ซ.ม.    และน้ำขังนาน 

 

 
 

กข 33   (หอมอุบล  80 )

 

 • เป็นข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง  อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง   ประมาณ  130  วัน   สูง  150  ซ.ม.   

 • ต้านทานโรคไหม้เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน   ที่ฝนหมดเร็ว 

 • ลักษณะเมล็ดยาวเรียว   ขนาดและรูปร่างเมล็ดสม่ำเสมอ  ท้องไข่น้อย   คุณภาพการสีดี  เป็นข้าวอมิโลสต่ำ   (15  %)   คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการหุงต้มรับประทานใกล้เคียงพันธุ์ขาวดอกมะลิ  105

 

 
 

กข 12   (หนองคาย 80)

 

 • เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง   อายุเบา   ออกดอกประมาณ  9-11  ตุลาคม  สามารถปลูกในพื้นที่ดอนภาคเหนือตอนบน   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่ฝนหมดเร็ว  ซึ่งพันธุ์  กข6  ปลูกได้ไม่ดี  และมีลำต้นแข็ง  ไม่ล้มง่าย    

 • มีความต้านทานโรคไหม้ได้ดี   ใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดรุนแรง   

 • รูปแบบทรงต้นดี   และมีคุณภาพหุงต้มดีเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร