ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะข้าราชการ และลูกจ้าง รวมใจปล่อยปลา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ